PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.05.2017 DO 04.06.2017

05.06.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grubości 15 cm
 • rozbiórki drogi gminnej
 • prace przy przepustach betonowych φ1,20 m i φ1,0 m
 • przepusty PEHD φ0,60 m

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN podporę P1i przygotowanie do betonowania – montaż deskowania do podpory P1 na obiekcie WE-1
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN filar F2 na obiekcie WE-1
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1, przygotowanie do betonowania – montaż deskowania do fundamentu P1 i betonowanie fundamentu P1 na obiekcie WD-4
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2 i przygotowanie do betonowania – montaż deskowania do fundamentu P2 na obiekcie WD-4
 • umocnienie dna rzeki przy obiekcie M-7.2
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN podporę P2 i przygotowanie do betonowania – montaż deskowania do podpory P2 na obiekcie WE-10
 • wylanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust w km 10+546
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania – montaż deskowania i betonowanie jego na obiekcie PZ-12
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego na obiekcie PZ-12
 • zasypka murów oporowych i przyczółków oraz beton niekonstrukcyjny pod drenaż na obiekcie PZ-12
 • betonowanie podpór (P1 – demontaż deskowania), ustroju nośnego (montaż deskowania) na obiekcie WE-13
 • zasypanie wykopów z zagęszczeniem przy obiekcie WE-13
 • beton niekonstrukcyjny pod mur oporowy i betonowanie fundamentów muru oporowego na obiekcie WE-13

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kolizja 5SN w km 8+700 – 8+900
 • kolizja 6SN w km 8+700 – 8+900
 • wpust deszczowy z przykanalikiem w km 10+800 – 10+900 i 12+300 – 12+750
 • studnie betonowe DN2000
 • ułożenie kabli oświetleniowych – węzeł rondo DK8 (SO4)
 • znaki aktywne