PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 19.06.2017 DO 25.06.2017

26.06.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej - frezowanie
 • rozbiórka nawierzchni żwirowej
 • wykonanie drogi technologicznej
 • wykonanie wykopów (rowy, profilowanie skarp)
 • podbudowa związana spoiwem hydraulicznym C5/6
 • wykonanie GWN
 • przepusty betonowe φ1,20 m

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem – fundament F2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – fundament P1 i filary
 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P1
 • Betonowanie fundamentów P1
 • Wykonanie wykopów fundamentowych F3 P4
 • Beton niekonstrukcyjny F3 P4
 • Izolacja cienka fundamentu

WE-3:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2
 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P2
 • Betonowanie fundamentów P2
 • Wykonanie wykopów fundamentowych P1

 WD-4

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus przyczółka P1

 PZ-6

 • Wykonanie wykopu F2
 • Wymiana gruntu pod fundament F2
 • Wykonanie wykopów fundamentowych - odwodnienie

WE-7.1

 • Wykonanie wykopu pod fundament P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1
 • Montaż deskowania do betonowanie fundamentów P1
 • Betonowanie fundamentów P1
 • Wymiana gruntu od P2

M-7.2 – Melioracje

 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp koryta
 • Profilowanie koryta rzeki

M-7.2

 • Wbicie ścianek szczelnych

M-7.2 – Most tymczasowy

 • Ścianki szczelne

WE-8

 • Beton niekonstrukcyjny P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN P1

WE-10

 • Demontaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Montaż deskowania do betonowanie podpór P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P1

WD-11

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 P2
 • Betonowanie fundamentów P1

Przepust w km 3+300

 • Prefabrykaty betonowe przepustów

Przepust w km 10+346

 • Prefabrykaty betonowe przepustów

PZ-12

 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka przyczółków i murów oporowych
 • Wzmocnienie stref przejścia

WE-13

 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem fundament P2
 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka murów oporowych i przyczółków
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament murów oporowych M1 M2
 • Betonowanie fundamentów murów oporowych
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego
 • Betonowanie ustroju nośnego
 • Wykonanie wykopu P1 P2

 ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 7SN w km 10+050 – 10+300
 • kolizja 8SN w km 10+050 – 10+400
 • kanał technologiczny – odcinek A, B
 • studnie SKR-2 – odcinek A, B
 • wpust z wylotem do rowu - budowa przykanalika – odcinek B
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek B
 • studnie DN1200 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP300 SNB – odcinek A
 • zasilanie ZK – odcinek B
 • ułożenie kabli oświetleniowych z węzłem rondo DK8