PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 26.06.2017 DO 02.07.2017

03.07.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wymiana gruntu
 • rozbiórka nawierzchni żwirowej
 • wykonanie drogi technologicznej
 • wykonanie wykopów (rowy, profilowanie skarp)
 • podbudowa związana spoiwem hydraulicznym C5/6
 • podbudowa związana spoiwem hydraulicznym C8/10
 • wykonanie GWN
 • przepusty betonowe φ1,20 m
 • przepusty PEHD φ0,60 m

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – korpus P1i fundamenty F3 i P4
 • Montaż deskowania do betonowania filarów F2 i podpór P1
 • Betonowanie filarów F2 i fundamentów F3
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem P1, F2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – fundament P1 i filary

WD-2:

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2

WE-3:

 • Beton niekonstrukcyjny P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1
 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P1
 • Wykonanie wykopów fundamentowych P1
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem

WD-4

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus przyczółka P1
 • Izolacje cienkie fundament P1, P2
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem fundament P1, P2

PZ-6

 • Wymiana gruntu pod fundament F2
 • Wykonanie wykopów fundamentowych F2

WE-7.1

 • Beton niekonstrukcyjny pod fundament podpory P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament podpory P2
 • Montaż deskowania do betonowanie fundamentów podpory  P2
 • Betonowanie fundamentów P1
 • Wymiana gruntu pod fundament muru oporowego

M-7.2 – Melioracje

 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp koryta
 • Profilowanie koryta rzeki

M-7.2

 • Wbicie ścianek szczelnych
 • Montaż instalacji odwodnienia
 • Wymiana gruntu pod murem oporowym

WE-8

 • Beton fundamentów P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament podpory P1

WE-10

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Betonowanie podpór P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściany podpory P1

WD-11

 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P2
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament i ścianę P1 P2
 • Betonowanie fundamentów P2

Przepust w km 3+300

 • Izolacje cienkie

Przepust w km 10+346

 • Prefabrykaty betonowe przepustów

WE-13

 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka murów oporowych i przyczółków
 • Drenaż przyczółek i mur oporowy
 • Betonowanie ustroju nośnego - pielęgnacja
 • Beton niekonstrukcyjny pod fundament P1 P2
 • Wykonanie wykopów fundamentowych P1 P2

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 

 • kanał technologiczny – odcinek A, B
 • studnie SKR-2 – odcinek A, B
 • wpust z wylotem do rowu - budowa przykanalika – odcinek B
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek B
 • studnie DN1200 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP300 SNB – odcinek A
 • zasilanie ZK – odcinek B
 • ułożenie kabli oświetleniowych z węzłem rondo DK8