PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 03.07.2017 DO 09.07.2017

10.07.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • podbudowa związana spoiwem hydraulicznym C5/6
 • podbudowa związana spoiwem hydraulicznym C8/10
 • wykonanie GWN
 • przepusty betonowe φ1,20 m
 • przepusty PEHD φ0,60 m
 • ulepszone podłoże stabilizowane cementem C1,5/2
 • ułożenie krawężnika kamiennego 15x30 cm i 15x22 cm na rondzie R4 przy drodze krajowej nr 8

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN – korpus P1i fundamenty F3 i P4
 • Montaż deskowania do betonowania fundamentu F3 i podpór P1
 • Betonowanie filarów F2 i fundamentów F3
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem P1, F2

WD-2:

 • Montaż deskowania do betonowania korpusu przyczółka P2

WE-3:

 • Betonowanie fundamentów P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1

WD-4

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Betonowanie podpór P1

WD-5

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1, P2
 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P1, P2

PZ-6

 • Ścianki szczelne P4
 • Montaż instalacji odwodnienia wykopu

WE-7.1

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P2 i F2
 • Montaż deskowania do betonowanie fundamentów
 • Betonowanie fundamentów P2

M-7.2 – Melioracje

 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp koryta
 • Profilowanie koryta rzeki

M-7.2

 • Wbicie ścianek szczelnych
 • Montaż instalacji odwodnienia F2
 • Wymiana gruntu
 • Ścianki szczelne P1

WE-8

 • Beton fundamentów P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1
 • Wykonanie wykopów fundamentowych P2
 • Wymiana gruntu P2

WE-10

 • Montaż deskowania do betonowania podpór P2
 • Demontaż deskowania do betonowania podpór P1
 • Betonowanie podpór P1 - pielęgnacja

WD-11

 • Montaż deskowania do betonowania fundamentów P1
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN podporę P2

WE-13

 • Zasypka murów oporowych P1, P2 i przyczółków
 • Drenaż - przyczółek
 • Mur oporowy P1, P2

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Wyloty kanalizacji deszczowej
 • Studnie DN1200 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP300 SNB – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PE 250  – odcinek A