PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 21.08.2017 DO 27.08.2017

28.08.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 ROBOTY DROGOWE:

 • zdjęcie humusu
 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C 5/6
 • rozbiórka drogi (podbudowa, frezowanie)
 • przepusty PEHD φ0,40 m
 • wykonanie przepustów żelbetowych
 • wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem C 8/10
 • podbudowa z mieszanki bitumicznej AC 22P
 • ekrany akustyczne –osadzenie kotem na ławach fundamentowych, zbrojenie ław fundamentowych, deskowanie ław fundamentowych, betonowanie ław fundamentowych
 • ułożenie kostki kamiennej na pierścieniu ronda
 • ułożenie cieków skarpowych
 • wykonanie przepustów z rur PEHD φ0,60 m i φ0,80 m
 • wykonani ścieku monolitycznego
 • umocnienie skarp biowłókniny z nasionami traw
 • umocnienie skarp geosiatką antyerozyjną
 • tereny płaskie - humusowanie

 OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P4 JP
 • Szalowanie korpusu P4 JP
 • Ściany oporowe M1 M2
 • Zasypka muru oporowego M1 M2
 • Zasypka filara F3

 WD-2:

 • Przygotowanie podłoża pod ustrój

WE-3:

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN ściana P2 JP
 • Szalowanie ściany P2 JP

WD-4

 • Montaż konstrukcji stalowej

WD-5

 • Szalowanie korpusu P2

PZ-6

 • Zbrojeni stalą klasy AIIIN fundament F3
 • Betonowanie fundamentu F3 JL i F3 JP
 • Wbicie ścianek szczelnych

WE-7.1

 • Pierwomontaż deskowania ściany

M-7.2

 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 JL, słupy
 • Betonowanie fundamentu P1 JL
 • Wbijanie ścianek szczelnych P3

WE-8

 • Szalowanie korpusu P1 JL
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JL

WE-10

 • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • Zasypka muru oporowego, przyczółka
 • Wykop pod mur oporowy 2
 • Chudy beton pod mur oporowy M2
 • Betonowanie fundament muru oporowego M2

WD-11

 • Przygotowanie podłoża pod ustrój
 • Szalowanie ciosów

PZ-12

 • Betonowanie oczepu muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN oczepu muru oporowego M1 M2 M3 M4

 WE-13

 • Betonowanie oczepu muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN oczepu muru oporowego M1 M2 M3 M4
 • Montaż desek gzymsowych

Przepust w km 3+300

 • Beton skrzydeł – strona lewa, wlot – strona prawa
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydła, wlotu przepustu
 • Beton ochronny
 • Izolacja gruba i cienka
 • Zasypka fundamentu

Przepust w km 10+546

 • Betonowanie fundamentu skrzydełek – strona lewa
 • Zbrojenie stalą klasy AIIIN wlot przepustu

ROBOTY BRANŻOWE:

 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn900 – odcinek A
 • Studnie Dn1500 – odcinek A
 • Wpusty kanalizacji deszczowej– odcinek A
 • Wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • Wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • Ułożenie kabli oświetleniowych - odcinek A
 • Zasilanie stacji ZK-M – odcinek A
 • Kolizja 3WN – odcinek A
 • Studnia osadnikowa z deflektorem Dn2500 – odcinek A
 • Zasilnie ZK (znaki na wyspach Z1, Z2, Z3) – odcinek B
 • Kanalizacja deszczowa z rur PP 400 SN8 – odcinek B
 • Kanalizacja deszczowa z rur GRP Dn1000 – odcinek B
 • Wlot/wylot Dn400 – odcinek B
 • Wlot/wylot Dn600 – odcinek B
 • Wlot/wylot Dn700 – odcinek B
 • Wlot/wylot Dn900 – odcinek B
 • Separatory – montaż zespołu oczyszczającego – odcinek B