PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.09.2017 DO 01.10.2017

02.10.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
  • wykonanie nasypów
  • wykonanie nasypu z wykopu
  • wykonanie nasypu z dowozem
  • wzmocnienie podłoża pod nasyp Żwirownia Potasznia – układani geotkaniny
  • wykonanie nasypu Żwirownia Potasznia – zasypanie geotkaniny
  • wykonanie podbudowy C5/6
  • wykonanie nasypu z gliny
  • wykonanie przepustu żelbetowego
  • umocnienie rowów płytami przy przepustach
  • ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm
  • ściek skarpowy ze ścieku podchodnikowego
  • rozłożenie głazów, kłód i karp przy przejściu dla zwierząt
  • warstwa wiążąca AC 16W
  • umocnienie rowu łączącego
  • sadzenie krzewów i pnączy
  • montowanie siatki do słupków ogrodzeniowych
  • ogrodzenie naprowadzające dla płazów wolnostojące
  • humusowanie skarp pod hydroobsiew gr. 15 cm

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • montaż podparcia pod szalunek
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • beton niekonstrukcyjny pod mury oporowe M3 M4
 • zbrojenie murów oporowych M3 M4
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M3 M4

WD-2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ustrój nośny
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentu murów oporowych
 • betonowanie fundamentów murów oporowych

WE-3:

 • szalowanie płyty ustroju nośnego JL
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych
 • zbrojenie ustroju nośnego

WD-4:

 • szalowanie płyty ustroju nośnego - pierwomontaż
 • wykop pod mur oporowy M4
 • zbrojenie fundamentów murów oporowych M3 M4
 • betonowanie fundamentów murów oporowych M3 M4

PZ-6:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P1 JL JP
 • beton fundamentu P1 JL JP
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusu P1 JL
 • szalowanie filarów F3
 • beton słupów F3 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN filar F3

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P2 JP
 • szalowanie korpusu P2 JP
 • beton korpusu P2 JP

M-7.2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundament P3 JP
 • beton fundamentu P3 JP
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JL
 • beton filarów F3 JL (I)

WE-8:

 • szalowanie podpory P2 JP
 • zbrojenie korpusu P2 JP

WD-11:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie ustroju nośnego

PZ-12 :

 • montaż balustrad
 • prace porządkowe

WE-13:

 • umocnienie skarp i powierzchni poziomych
 • montaż balustrad
 • prace porządkowe

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • beton niekonstrukcyjny

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie wlotu przepustu
 • beton fundamentu skrzydełek – strona prawa
 • beton wlotu strona lewa – etap I
 • beton wlotu strona lewa – etap II
 • beton wlotu strona prawa – etap I

Przepust w km 10+546:

 • izolacja cienka
 • izolacja gruba – przygotowanie podłoża
 • zasypka przepustu

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • ułożenie kabli oświetleniowych - odcinek A
 • zasilanie SO 3 - odcinek A
 • zasilanie SO 4 - odcinek B
 • studnie Dn1200 – odcinek A
 • studnia Dn1500 z zastawką – odcinek A
 • wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • wpust deszczowy kanalizacyjny – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP300 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP400 – odcinek A
 • wpusty uliczne – studnie – odcinek A