PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.07.2016 DO 10.07.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Wprowadzano ostatnie uwagi do Projektu Budowlanego i przekazanie wersji ostatecznej w celu zatwierdzenia;
2. Otrzymano decyzję zatwierdzającą Dokumentację geologiczno-inżynierską ze Starostwa Powiatowego;
3. Branża drogowa:

-        trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        trwają prace korekcyjne nad wnioskiem ZRID;

-        wprowadzano uwagi Audytu BRD;

-  przygotowywano materiały na posiedzenie ZOPI;

4. Branża mostowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, geotechniczna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;