PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 16.10.2017 DO 22.10.2017

23.10.2017

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • wykonanie drogi technologicznej
 • wykonanie przepustów żelbetowych fi1200
 • wykonanie przepustów PEHD fi800
 • wykonanie przepustów PEHD fi500, fi400 pod zjazdami
 • montaż ścianek czołowych przepustów żelbetowych fi1200
 • umocnienie rowów elementami betonowymi
 • rozbiórka kostki brukowej

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-2:

 • sprężanie obiektu

WE-3:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój
 • beton niekonstrukcyjny drenażu P2
 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka murów oporowych
 • drobne elementy stalowe

WD-4:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • beton niekonstrukcyjny
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów murów oporowych
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN ustrój nośny
 • betonowanie fundamentów murów oporowych

WD-5:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów murów oporowych M3 M4
 • przygotowanie podłoża pod ustrój
 • betonowanie fundamentów murów oporowych

PZ-6:

 • betonowanie filarów F2 JL
 • wykop pod mury oporowe
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN filar F3 JP
 • szalowanie oczepów F3 JL
 • beton niekonstrukcyjny pod mury oporowe
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JP

WE-7.1:

 • deskowanie korpusu P1 JP

M-7.2:

 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P3 JL
 • zbrojenie stalą klasy AIIIN korpus P1 JL
 • montaż podparcia pod oczep filarów F2

WE-8:

 • betonowanie korpusu P1 JP

PZ-9:

 • wymiana gruntu

WE-10:

 • szalowanie ustroju nośnego

WD-11:

 • betonowanie ustroju nośnego
 • drobne elementy stalowe

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • beton wyrównawczy pod skrzydełkami

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie płyty zespalającej
 • zbrojenie skrzydeł – strona prawa
 • izolacja cienka
 • beton skrzydeł
 • beton płyty zespalającej
 • zasypka przepustu

Przepust w km 10+546:

 • beton ochronny
 • izolacja gruba
 • zasypka przepustu

 

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 4WN – odcinek A
 • zasilanie SO3 – odcinek A
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn3000 – odcinek A
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn2500 – odcinek A
 • wpust z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN700 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN900 – odcinek A