PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 11.07.2016 R. DO 17.07.2016 R.

[18.07.2016]
W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Otrzymano decyzję zatwierdzającą Dokumentację hydrologiczną z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku;
2. Uzyskano Pozwolenia Wodnoprawne dla Odcinka B i obiektu M-7.2;
3. Przygotowywano materiały na posiedzenie ZOPI;
4. Uzyskano zatwierdzenie Projektu podziałów w ośrodkach;
5. Złożono 5 wersję Projektu Budowlanego (11.07.2016) w celu ostatecznego zatwierdzenia;
6. Trwały prace nad Projektami Wykonawczymi;
7. Branża drogowa: trwały prace nad wnioskiem o ZRID;
8. Analizowano i wprowadzano uwagi Departamentu Środowiska GDDKiA do ROŚ odc. A i B.