PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 23.10.2017 DO 29.10.2017

30.10.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • ułożenie płyt betonowych na podsypce żwirowej
 • montaż ścianek czołowych przepustów żelbetowych fi1200
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C50/30
 • przygotowanie podłoża pod nasyp
 • wykonanie przepustów PEHD fi800, fi600, fi500
 • wykonanie przepustów PEHD fi400 pod zjazdami

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • szalowanie ustroju nośnego
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zbrojenie ustroju nośnego

WD-2:

 • demontaż deskowania
 • iniekcja kanałów kablowych

WE-3:

 • przygotowanie do betonowania ustroju
 • betonowanie ustroju nośnego JP
 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowych
 • demontaż deskowania ustroju nośnego JL

WD-4:

 • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego
 • zbrojenie ustroju nośnego
 • betonowanie ustroju nośnego

WD-5:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój

PZ-6:

 • betonowanie filarów F3 JP
 • szalowanie oczepów F3 JL
 • betonowanie fundamentów murów oporowych
 • wykop pod mury oporowe
 • zbrojenie stalą fundament murów oporowych
 • zbrojenie stalą korpus P1 JP

WE-7.1:

 • deskowanie korpusu P1 JL
 • betonowanie korpusu P1 JL

M-7.2:

 • zbrojenie stalą korpus P3 JL
 • szalowanie korpusu P3 JL
 • zbrojenie stalą korpus P1 JL
 • betonowanie korpusu P1 JL

WE-8:

 • szalowanie korpusu P1 JP
 • demontaż deskowania korpusu P2 JP

PZ-9:

 • wymiana gruntu

WE-10:

 • zbrojenie ustroju nośnego JP
 • szalowanie ustroju nośnego

WD-11:

 • przygotowanie ustroju nośnego do sprężania
 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny JL

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • zbrojenie fundamentów
 • betonowanie fundamentów
 • zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Przepust w km 10+346:

 • zasypka przepustu

Przepust w km 10+546:

 • wzmocnienie strefy przejścia
 • zasypka przepustu

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 4WN – odcinek A
 • kolizja 3WN – odcinek A
 • kolizja 2WN – odcinek A
 • ułożenie kabli oświetleniowych – odcinek A
 • studnie Dn1500 – odcinek A
 • wpusty deszczowe kanalizacyjne – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 700 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 800 – odcinek A
 • wpust z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • wpusty uliczne – studnie – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN900 – odcinek A