PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 30.10.2017R. DO 05.11.2017R.

06.11.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie nasypów z gliny
 • wykonanie podbudowy C8/10
 • stabilizacja technologiczna – dojazd do obiektu PZ-9
 • ułożenie płyt betonowych na podsypce żwirowej
 • ułożenie geowłókniny wypełnionej żwirem

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie ustroju nośnego
 • montaż osłonek kabli sprężających

WD-2:

 • rozszalowanie ustroju nośnego
 • szalowanie ustroju – przygotowanie wnęk bloków kotwiących do betonowania

WE-3:

 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowych
 • rozszalowanie ustroju nośnego JL

WD-4:

 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowych

WD-5:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój

PZ-6:

 • zasypka fundamentu P1
 • betonowanie oczepów zwieńczających filary F2 JL
 • betonowanie ciosów P1 P4 JL
 • szalowanie oczepów zwieńczających filary F2 JL
 • betonowanie oczepów zwieńczających filary F3 JL
 • betonowanie korpusu P1 JP
 • zbrojenie stalą ciosy P1 P4 JL

M-7.2:

 • zbrojenie stalą korpus P3 JL
 • szalowanie korpusu P3 JL
 • montaż odwodnienia murów oporowych
 • wykopy pod mury oporowe
 • betonowanie korpusu P3 JL
 • wykonanie materaca pod lico muru oporowego

WE-8:

 • szalowanie korpusu P1 JP

PZ-9:

 • wymiana gruntu

WE-10:

 • zbrojenie ustroju nośnego JP
 • szalowanie ustroju nośnego
 • montaż podparcia ustroju nośnego JL
 • betonowanie ustroju nośnego JP

WD-11:

 • sprężanie obiektu

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • betonowanie fundamentów skrzydeł – strona lewa
 • betonowanie wlotu etap 1 – strona prawa

Przepust w km 10+346:

 • zasypka przepustu
 • izolacja gruba – gruntowanie

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kolizja 2WN – odcinek A
 • studnie Dn1500 – odcinek A
 • wpusty deszczowe kanalizacyjne – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • wpust z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • wpusty uliczne – studnie – odcinek A