PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.07.2016 DO 31.07.2016

PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.07.2016 DO 31.07.2016


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

1. Przygotowywano ostateczną wersję Projektu Budowlanego (rewizja 6);

2. Trwały prace nad wnioskiem o ZRID.

3. Zatwierdzono Projekt Budowlany przez Zamawiającego Protokołem ZOPI nr 5 z dnia 18.07.2016 r.

4. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

5. Trwają prace nad Projektami Wykonawczymi.

6. Branża drogowa: trwają prace szczególowe nad przekrojami poprzecznymi.

7. Ochrona Środowiska: uzyskanie zatwierdzenia Centrali GDDKiA dla Paroptu POOŚ.