PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 06.11.2017 R. DO 12.11.2017R.

13.11.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie podbudowy C8/10
 • ułożenie płyt betonowych na podsypce żwirowej
 • ułożenie geowłókniny wypełnionej żwirem
 • humusowanie skarp

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny JP
 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie ustroju nośnego JL
 • montaż kabli sprężających
 • montaż rusztowań JP

WD-2:

 • beton wnęk bloków kotwiących

WE-3:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka przyczółków
 • zasypka muru oporowych
 • rozszalowanie ustroju nośnego JL

WD-4:

 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowych

WD-5:

 • montaż podparcia pod ustrój

PZ-6:

 • zasypka fundamentu P1 P4
 • betonowanie ciosów P4 JL

M-7.2:

 • szalowanie korpusu P3 JL
 • zbrojenie stalą korpus P3 JL
 • montaż odwodnienia murów oporowych
 • wykopy pod mury oporowe M3
 • wykonanie materaca pod lico muru oporowego

WE-8:

 • rozszalowanie korpusu P2 JP
 • zbrojenie stalą korpusu P1 JP
 • przygotowanie podłoża pod ustrój

PZ-9:

 • beton niekonstrukcyjny

WE-10:

 • zbrojenie ustroju nośnego JP
 • drobne elementy stalowe ze stali S235 z zabezpieczeniem
 • betonowanie ustroju nośnego JP
 • montaż podparcia ustroju nośnego JL
 • szalowanie ustroju nośnego JL

WD-11:

 • iniekcja kanałów kablowych
 • demontaż deskowania ustroju

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • zbrojenie wlotu strona lewa i prawa
 • montaż łączników zespalających
 • betonowanie wlotu etap 1 – strona lewa

Przepust w km 10+346:

 • zasypka przepustu
 • izolacja gruba

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • studnie Dn1500 z zastawką – odcinek A
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn 2000 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 – odcinek A
 • kolizja 2WN – odcinek A