PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.08.2016 DO 07.08.2016

PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.08.2016 DO 07.08.2016


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

  •  Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B

1. Branża drogowa:

- Przygotowanie przekrojów poprzecznych drogi ekspresowej S61 oraz węzłów;

- trwały prace związane z opracowaniem szczegółów konstrukcyjnych;

- plany warstwicowe;

2. Branża mostowa: 

- wykonywanie rysunków geometrii ustrojów niosących;

- wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych do projektu wykonawczego;

- szczegóły konstrukcyjne

3. Ochrona Środowiska: wykonywano Projekt Wykonawczy ekranów akustycznych;

4. Branża elektryczna: prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji średniego i niskiego napięcia;

5. Branża Teletechniczna: wykonywano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych oraz kanału technologicznego

6. Branża sanitarna: prowadzono prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji sanitarnych i wodociągowych, a także opracowywano szczegóły;

7. Branża Geotechniczna: prowadzono prace nad Projektami Wykonawczymi wzmocnienia podłoża.

8.  Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.