PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 13.11.2017 R. DO 19.11.2017R.

20.11.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie GWN
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • wykonanie podbudowy C8/10
 • odwóz humusu
 • wypełnienie geokraty żwirem
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny
 • ułożenie płyt betonowych na podsypce żwirowej
 • wykonanie przepustów PEHD fi400, fi500 pod zjazdami
 • humusowanie skarp

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • zbrojenie ustroju nośnego JL
 • montaż drobnych elementów stalowych
 • montaż kabli sprężających
 • betonowanie ustroju nośnego JL
 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny JP

WD-2:

 • zbrojenie ścianek zaplecznych

WE-3:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowych
 • zasypka przyczółków
 • beton wyrównawczy pod płytę przejściową P2 JP i JL
 • przygotowanie podłoża pod płytę przejściową

WD-4:

 • zasypka przyczółków
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowych
 • demontaż deskowania ustroju

WD-5:

 • montaż rusztowania pod ustrój
 • montaż łożysk
 • szalowanie ustroju nośnego

PZ-6:

 • montaż łożysk JL
 • zbrojenie filarów F2 JP
 • szalowanie poprzecznic P1 i P4

WE-7.1:

 • zbrojenie ściany P2 JL
 • szalowanie ściany P2 JL

M-7.2:

 • zbrojenie stalą korpus P1 JP
 • zbrojenie stalą korpus P3 JP
 • betonowanie korpusu P3 JL
 • betonowanie ciosów P1 JL i P3 JL
 • betonowanie oczepu F2 JL
 • wykonanie materaca pod lico muru oporowego
 • betonowanie fundamentu muru oporowego M3 etap I
 • zasypanie wykopów z zagęszczeniem
 • szalowanie filarów F2 JP

WE-8:

 • zbrojenie stalą korpusu P1 JP
 • przygotowanie podłoża pod ustrój
 • szalowanie korpusu P1 JP
 • wykop pod mury oporowe M3 M4

WE-10:

 • pielęgnacja betonu ustroju JP
 • zbrojenie ustroju nośnego JL

WD-11:

 • iniekcja kanałów kablowych
 • rozszalowanie ustroju nośnego

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • zbrojenie płyty zespalającej
 • betonowanie wlotu etap 2
 • betonowanie płyty zespalającej

Przepust w km 10+346:

 • zbrojenie stalą klasy AI
 • izolacja gruba
 • beton ochronny

 

ROBOTY BRANŻOWE:

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500 – odcinek A
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 600 – odcinek A
 • studnie Dn1200 – odcinek A
 • studnie Dn1500 – odcinek A
 • wpusty z wylotem do rowu – budowa przykanalika – odcinek A
 • wpusty uliczne (studnie) – odcinek A
 • ułożenie kabli oświetleniowych – odcinek A