PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 08.08.2016 DO 14.08.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

 Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B

1. Branża drogowa:

  • Przygotowywano przekroje poprzeczne drogi ekspresowej S61 na całej długości trasy;
  • Uszczegółowiano prace nad przekrojami normalnymi i podłużnymi trasy głównej i pozostałych dróg;

2. Branża mostowa:

  • Kontynuowano wykonanie rysunków geometrii ustrojów niosących dla obiektów - WE-1, WD-1a, WE-3, PZ-12;
  • Wykonano rysunki geometrii podpór dla obiektów - WE-1, WD-1a, PZ-6;
  • Wykonano rysunki tras kabli sprężających - WE-1 i WD-1a;
  • Wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu wykonawczgo dla wszystkich obiektów;

3. Ochrona Środowiska: Projekt wykonawczy ekranów akustycznych;

4. Branża elektryczna: Trwały prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji średnigo i niskiego napięcia - przebudowa urządzeń nn i sn;

5. Branża teletechniczna: Trwały prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych (Orange);

6. Branża sanitarna: prowadzono prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji sanitarnych (KS1-KS2) i wodociągowych (PW1-PW6), a także opracowywano szczegóły;

7. Branża geotechniczna: kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi wzmocnienia podłoża (wymiana gruntów).

8. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.