PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 20.11.2017 R. DO 26.11.2017R.

27.11.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie nasypu przeciążeniowego
 • stabilizacja dróg technologicznych
 • wypełnienie geokraty żwirem
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny
 • wykonanie zjazdu do ZRI-2 i ZRI-3
 • wykonanie przepustów PEHD fi500 pod zjazdami

 

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

WE-1:

 • przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
 • szalowanie ustroju nośnego JP

WD-2:

 • zbrojenie ścianki zaplecznej P2

WE-3:

 • beton niekonstrukcyjny pod płytę przejściową P1 JP i JL
 • zbrojenie płyty przejściowej P2 JL JP
 • beton płyty przejściowej P2 JP i JL
 • zbrojenie płyty przejściowej P1 JL JP

WD-4:

 • rozszalowanie ustroju nośnego
 • montaż łożysk
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółków

WD-5:

 • szalowanie ustroju nośnego

PZ-6:

 • beton filarów F2 JP
 • szalowanie poprzecznic P1 i P4
 • zbrojenie korpusu P4 JP
 • zbrojenie poprzecznic P1 P4 JL
 • izolacja fundamentów F3
 • zasypka fundamentów F3
 • wyciąganie ścianek szczelnych F3 JL JP

WE-7.1:

 • szalowanie korpusu P2 JL

M-7.2:

 • szalowanie korpusu P1 JP
 • wykonanie materaca pod lico muru oporowego
 • beton wyrównawczy muru oporowego M3 etap II
 • szalowanie poprzecznic P1 JL P3 JL
 • rozszalowanie korpusu P3 JL
 • wykop pod mury oporowe M5
 • zbrojenie stalą korpus P1 JP
 • betonowanie korpusu P1 JP

WE-8:

 • beton ciosów P1 JL P2 JP
 • zbrojenie stalą korpusu P1 JP
 • szalowanie korpusu P1 JP
 • betonowanie korpusu P1 JP
 • beton niekonstrukcyjny M3 M4
 • przygotowanie podłoża pod ustrój
 • wykonanie wykopów pod mury oporowe M2
 • beton niekonstrukcyjny M2

WE-10:

 • zbrojenie ustroju nośnego JL
 • drobne elementy stalowe
 • rozszalowanie ustroju nośnego

WD-11:

 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • zbrojenie skrzydeł przepustu
 • betonowanie skrzydeł strona prawa

 

ROBOTY BRANŻOWE na odcinku A:

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN700
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800
 • studnia Dn1500 z zastawką
 • urządzenie oczyszczające (osadnik) Dn2500
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn3000
 • kolizja 1WN – fundamenty
 • kolizja 3WN