PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 27.11.2017 R. DO 03.12.2017R.

04.12.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • zdjęcie humusu
 • wykonanie podbudowy C5/6
 • wykonanie nasypu przeciążeniowego
 • ułożenie geokraty na warstwie geowłókniny
 • wypełnienie geokraty żwirem
 • ułożenie płyt betonowych 50x50x7 w części osadnikowej
 • wykonanie przepustów PEHD fi800

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • sprężanie ustroju JL

WE-3:

 • zbrojenie płyty przejściowej P1 JL JP
 • beton płyty przejściowej P1 etap I i P2 etap II

WD-4:

 • rozszalowanie ustroju nośnego
 • zasypka przyczółków
 • zasypka muru oporowego
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WD-5:

 • szalowanie ustroju nośnego

PZ-6:

 • betonowanie poprzecznic P1 JL P4 JL – etap 1
 • zbrojenie korpusu P4 JP
 • betonowanie korpusu P4 JP
 • zasypka fundamentów F3 F2

WE-7.1:

 • szalowanie korpusu P2 JL
 • zbrojenie korpusu P2 JL
 • betonowanie korpusu P2 JL

M-7.2:

 • szalowanie korpusu P3 JP
 • szalowanie poprzecznic P1 JL P3 JL
 • beton wyrównawczy muru oporowego M4
 • beton fundamentu muru oporowego M3 M4
 • beton wyrównawczy muru oporowego M5
 • montaż odwodnienia muru oporowego M1
 • zbrojenie poprzecznic P1 JL P3 JL – etap I
 • wykop pod mury oporowe M1
 • wykonanie materaca pod mur oporowy M1
 • zbrojenie stalą korpus P3 JP

WE-8:

 • zbrojenie stalą fundamenty murów oporowych M2 M3 M4
 • zbrojenie ciosów P2 JL JP
 • beton fundamentów murów oporowych M2 M3 M4

PZ-9:

 • zbrojenie fundamentu P2 JL
 • zbrojenie fundamentu P1 JL
 • szalowanie fundamentu P2 JL

WE-10:

 • beton ustroju nośnego JL

WD-11:

 • betonowanie drenażu przyczółka P1
 • zasypka przyczółka
 • zasypka muru oporowego
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

Przepust w km 10+246:

 • wykonanie materaca
 • beton wyrównawczy
 • beton wyrównawczy skrzydeł i wlotów

Przepust w km 10+346:

 • zasypka przepustu

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • szalowanie skrzydeł strona lewa
 • szalowanie fundamentu barier
 • zbrojenie fundamentów barier
 • betonowanie skrzydeł strona lewa
 • betonowanie fundamentów barier

 

ROBOTY BRANŻOWE na odcinku A:

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 500
 • kanalizacja deszczowa z rur GRP DN800
 • studnia Dn1500 z zastawką
 • studnia Dn1500
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn1200
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn2000
 • studnia osadnikowa z deflektorem Dn3000