PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 22.08.2016 DO 28.08.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B

1. Odbyła się prezentacja zaawansowania prac Projektu Wykonawczego w zakresie branży mostowej.

2. Branża drogowa:

 • Uszczegółowiono prace nad przekrojami podłużnymi trasy głównej i pozostałych dróg: naniesienie ścieków przykrawędziowych po prawej stronie jezdni DP1134B, naniesienie ścieków przykrawędziowych po obu stronach jezdni DP1142B i DW652;
 • Modelowano 3D części dróg poprzecznych i dojazdowych: droga powiatowa nr 1134B, droga powiatowa nr 1142B, droga wojewódzka nr 652;
 • Korekty wysokościowe połączeń z drogi 1134B z drogą DD-12 i zjazdem indywidualnym 12A oraz z drogą DD-11;
 • Korekty wysokościowe połączeń drogi 1142B z drogami DD-12 i DD-13 oraz z drogą DD-14;
 • Korekty wysokościowe połączeń DW652 z drogą gminną nr 102024B oraz ze zjazdem publicznym z dr. woj. nr 652 i łącznikiem dróg wojewódzkich 653 - 652;
 • Przygotowywano przekroje poprzeczne węzła "Suwałki Południe": łącznica L02 i łącznica L04;
 • Przygotowywano przekroje poprzeczne węzła "Suwałki Zachód": łącznica DL-1, łącznica DL-2, łącznica DL1/2, łącznica DL-3, łącznica DL-4, łącznica DL-3/4

3. Branża mostowa:

 • Kontynuowano wykonania rysunków geometrii ustrojów niosących (WE-1, WD-1a, WE-3, PZ-12)
 • Kontynuowano wykonania rysunków geometrii podpór (WE-1, WD-1a, PZ-6)
 • Kontynuowano wykonania tras kabli sprężających (WE-1 i WD-1a);
 • Kontynuowano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do Projektu Wykonawczego dla wszystkich obiektów;
 • Wykonywano rysunki geometrii ustroju niosącgo WD-2;
 • Wykonywano rysunek geometrii podpór WD-2;
 • Wykonywano rysunki ogólne murów oporowych (WE-1, WD-1a, WD-2, WE-3);

4. Ochrona Środowiska: Kontynuowano prace dla Projektu Wykonawczego ekranów akustycznych.

5. Branża elektryczna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji średniego i niskiego napięcia (przebudowa urządzeń nn i sn)
 • Kontynuowano prace Projektu Wykonawczego zasilania - schematy złącz kablowych, tabele montażowe, opis techniczny;
 • Kontynuowano prace Projektu Wykonawczego oświetlenia- schematy szaf oświetleniowych, tabele montażowe, opis techniczny;
 • Przygotowanie materiałów do prezentacji zaawansowania PW w zakresie branż.

6. Branża teletechniczna:

 • Prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych Orange - kolizja T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 (mapy i schematy);
 • Kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych SSPW - kolizja T-3, T-8 (mapy i schematy);
 • Prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych HAVE i PCSS - kolizja T-2 (mapy i schematy);
 • Przygotowanie materiałów do prezentacji zaawansowania PW w zakresie branż;

7. Branża sanitarna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji sanitarnych (KS1-KS2) i wodociągowych (PW1-PW6)
 • Kontynuowano prace uszczegółowieniem profili wodociągowych PW-5 i kanalizacji sanitarnej KS-2;
 • Kontynuowano prace nad połączeniemodwodninia drogowego i odwodnienia mostowego przy obiekcie PZ-6 dla obu jezdni w zakresie odwodnienia liniowego oraz szczegółów;
 • Dopracowywano część rysunkową PW - profile kan. deszczowej kolektorów od 12 do 21;
 • Przygotowano materiały do prezentacji zaawansowania PW w zakresie branż;

8. Branża Geotechniczna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi wzmocnienia podłoża trasy głównej;
 • Rozpoczęto prace nad specyfikacją wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych;
 • Przygotowano materiały do prezentacji zaawansowania PW w zakresie branż.

9. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.