PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.12.2017 R. DO 10.12.2017R.

11.12.2017

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nasypów
 • wykonanie podbudowy C8/10
 • wykonanie nasypu przeciążeniowego
 • rozbiórka drogi
 • wykonanie przepustów PEHD fi800, fi400

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

 • szalowanie ustroju nośnego JP
 • rozszalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie ustroju nośnego JP

WD-1a

 • wykop pod fundament P2

WD-2:

 • zasypka muru oporowego
 • zasypka przyczółka
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

WE-3:

 • szalowanie płyty przejściowej P1 P2 etap III JL JP
 • betonowanie płyty przejściowej P2 etap III JL JP
 • betonowanie płyty przejściowej P1 etap III JL JP

WD-4:

 • rozszalowanie ustroju nośnego
 • demontaż podpór tymczasowych

WD-5:

 • szalowanie ustroju nośnego
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego
 • montaż drobnych elementów stalowych

PZ-6:

 • montaż belek
 • wyciąganie ścianek szczelnych F2 JL
 • zasypka fundamentów F2 JL

M-7.2:

 • zbrojenie poprzecznic P1 JL P3 JL – etap I
 • betonowanie poprzecznic P1 i P3 JL etap I
 • szalowanie korpusu P3 JP
 • zbrojenie stalą korpus P3 JP
 • wykonanie materaca pod mur oporowy M1 M2
 • chudy beton pod mury oporowe M1 etap I
 • zbrojenie stalą fundamentów murów oporowych M1 etap I
 • beton fundamentu muru oporowego M1
 • rozszalowanie korpusu P1 JP

WE-8:

 • szalowanie ustroju nośnego etap I – montaż wież
 • rozszalowanie korpusu P1 JP

PZ-9:

 • zbrojenie fundamentu P2 JL
 • betonowanie fundamentów P1, P2 JL
 • zbrojenie fundamentu P1 JP

WD-11:

 • zasypka przyczółka
 • zasypka muru oporowego
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego
 • zbrojenie wnęk bloków kotwiących

Przepust w km 10+346:

 • zasypka przepustu

Przepust DD-04 w km 1+901,50:

 • zasypka przepustu
 • izolacja cienka

 

ROBOTY BRANŻOWE na odcinku A:

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 200
 • wpust deszczowy kanalizacyjny
 • wylot/wlot Dn600
 • wylot/wlot Dn700
 • wylot/wlot Dn1000
 • wpust z wylotem do rowu – budowa przykanalika
 • wpusty uliczne – studnie
 • wpust – wylot/wlot Dn200 wg KEP
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300
 • studnia Dn1200
 • wylot/wlot Dn700