PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 29.08.2016 DO 04.09.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B

1. Odbyła się prezentacja zaawansowania prac Projektu Wykonawczego w zakresie pozostałych branż.

2. Branża drogowa:

 • Kontynuowano uszczegółowienie prac nad przekrojami podłużnymi trasy głównej: naniesienie ścieków przykrawędziowych po obu stronach jezdni DW652, DW653 oraz DW655;
 • Modelowano 3D części dróg poprzecznych i dojazdowych (do wykonania przekrojów poprzecznych): DW652, DW653 oraz DW655;
 • Wprowadzano korekty wysokościowe połączeń:

 DW652 z drogą gminną nr 102024B oraz ze zjazdem publicznym z DW652 i łącznikiem dróg wojewódzkich 653-652 w km 0+515.50;

DW653 z drogą gminną  nr 102003B i łącznicą DL-1/2 w km 0+186 oraz łącznikiem DW 653-652 i łącznicą DL-3/4 w km 0+798.24;

 • Kontynuowano przygotowanie przekrojów poprzecznych węzła "Suwałki Południe": łącznica L02 i L04;
 • Kontynuowano przygotowanie przekrojów poprzecznych węzła "Suwałki Zachód": łącznica DL-1, łącznica DL-2, łącznica DL1/2, łącznica DL-3, łącznica DL-4, łącznica DL-3/4

3. Branża Mostowa: 

 • Kontynuowano wykonanie rysunku geometrii ustroju niosącego WD-2 oraz geometrii podpór (WD-2);
 • Wykonywano rysunki geometrii konstrukcji We-7.1;
 • Kontynuowano wykonanie rysunków ogólnych murów oporowych (WE-1, WD-1a, WD-2 i WE-3);
 • Wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do Projektu Wykonawczego dla wszystkich ww. obiektów.

4. Ochrona Środowiska: Kontynuowano prace dla Projektu Wykonawczego ekranów akustycznych.

5. Branża Elektryczna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji średniego i niskiego napięcia (przebudowa urządzeń nn i sn);
 • Kontynuowano prace Projektu Wykonawczego zasilania - schematy złącz kablowych, tabele montażowe, opis techniczny;
 • Kontynuowano prace Projektu Wykonawczego oświetlenia - schematy szaf oświetleniowych , tabele montażowe, opis techniczny.

6. Branża Sanitarna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji sanitarnych (KS1-KS2) i wodociągowych (PW1-PW6);
 • Kontynuowano prace nad uszczegółowieniem profili wodociągowych PW-5 i kanalizacji sanitarnej KS-2;
 • Prowadzono prace nad połączeniem odwodnienia drogowego i odwodnienia mostowego przy obiekcie M-7.2 dla obu jezdni w zakresie odwodnienia liniowego oraz szczegółów;
 • Dopracowywano części rysunkowe PW - profile kan. deszczowej kolektorówod 22 do 34.

7. Branża Geotechniczna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi wzmocnienia podłoża trasy głównej;
 • Kontynuowano prace nad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych.

8. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.