PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 05.09.2016 DO 11.09.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Branża drogowa:

 • Kontynuowano modelowanie 3D części dróg poprzecznych i dojazdowych (do wykonania przekrojów poprzecznych): DW652, DW653, DW655;
 • Wprowadzano korekty wysokościowe połączeń DW653 z drogą gminną nr 102003B i łącznicą DL-1/2 oraz łącznikiem dróg wojewódzkich 653-652 i łącznicą DL-3/4;
 • Przygotowanie przekrojów poprzecznych:

Węzła "Suwałki Południe": łącznica L02 i łącznica L04;

Węzła "Suwałki Zachód": łącznica DL-1, łącznica DL-2, łącznica DL1/2, łącznica DL-3, łącznica DL-4, łącznica DL3/4.

2. Branża mostowa:

 • Kontynuowano wykonania rysunku geometrii ustroju niosącego WD-5, podpór WD-5, konstrukcji WE-7.1;
 • Kontynuowano wykonania rysunku tras kabli sprężających WD-5;
 • Kontynuowano wykonania rysunków ogólnych murów oporowych WD-4, WD-5 i PZ-6
 • Wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do projektu wykonawczego dla ww. obiektów.

3. Ochrona Środowiska: Kontynuowano prace dla Projektu Wykonawczego ekranów akustycznych.

4. Branża elektryczna: 

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji śrdniego i niskiego napięcia (Przebudowa urządzeń NN i SN);
 • Kontynuowano  prace Projektu Wykonawczego zasilania-schematy złącz kablowych, tabele montażowe, opis techniczny;
 • Kontynuowano prace Projektu Wykonawczego oświetlenia - schematy szaf oświetleniowych, tabele montazowe, opis techniczny.

5. Branża Teletechniczna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi kolizji teletechnicznych Orange - kolizjaT-7 i T-8 (mapy i schematy);
 • Kontynuowano prace nad Projktami Wykonawczymi kolizji PKP (obiekt WE-1 i WD-1a);
 • Prace nad projektem kanału technologicznego (mapy i schematy).

6. Branża Sanitarna:

 • Kontynuowano prace nad Projektami Wykonawczymi wzmocnienia podłoża trasy głównej - przygotowanie planów sytuacyjnych;
 • Kontynuowano prace nad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wyianę gruntów słabonośnych.

7. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.