PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 18.12.2017 R. DO 24.12.2017R.

27.12.2017

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 • prace przygotowawcze geodezyjne
 • nadzór przyrodniczy
 • nadzór saperski
 • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

 • wykonanie wykopów
  utrzymanie dróg technologicznych i objazdów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 

WE-1:

 • rozszalowanie ustroju nośnego JL
 • zbrojenie ustroju nośnego JP

WD-1a:

 • zbrojenie fundamentu P1
 • zbrojenie fundamentu P2

WD-5:

 • przygotowanie ustroju do sprężania
 • montaż kabli sprężających

PZ-6:

 • montaż szalunków traconych
 • wykonanie podlewek pod belki prefabrykowane

WE-7.1:

 • zbrojenie stalą ściany bocznej P2 JL JP

M-7.2:

 • montaż belek prefabrykowanych JL
 • wykonanie podlewek pod belki prefabrykowane
 • szalowanie skrzydła P3 JL
 • betonowanie skrzydła P3 JP
 • zbrojenie stalą skrzydła P3 JL

WE-8:

 • szalowanie ustroju nośnego JL
 • montaż łożysk
 • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL

PZ-9:

 • demontaż szalunków fundamentu JL
 • zbrojenie stalą podpory P1 JL

WD-11:

 • zasypka przyczółka
 • zasypka muru oporowego
 • ściany oporowe z gruntu zbrojonego

 

ROBOTY BRANŻOWE na odcinku A:

 

 • kanalizacja deszczowa z rur PP 400
 • kanalizacja deszczowa z rur PP 300
 • studnia Dn1200