PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 12.09.2016 DO 18.09.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Branża drogowa:

 • Kontynuowano modelowanie 3D części dróg poprzecznych i dojazdowych (do wykonania przekrojów poprzecznych): DW652, DW653;
 • Kontynuowano przygotowanie przekroi poprzecznych dla: dróg DD (dodatkowe jezdnie), DK8 - połączenie Obwodnicy Suwałk z istniejącą DK8 oraz Węzła "Suwałki Zachód": łącznica DL-1, łącznica DL-2, łącznica DL1/2, łącznica DL-3, łącznica DL-4, łącznica DL3/4;

2. Branża mostowa:

 • Kontynuowano wykonanie rysunku rysunku geometrii ustroju niosącego WD-5, podpór WD-4, WE-8, konstrukcji WE-10;
 • kontynuowano wykonania rysunków ogólnych murów oporowych WQD-4, WD-5 i PZ-6;
 • Kontynuowano wykonania rysunku tras kabli sprężających WD-5;
 • Wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

3. Ochrona środowiska: Kontynuowano prace dla Projektu Wykonawczego ekranów akustycznych.

4. Branża elektryczna: 

 • Kontynuowano prace nad PW kolizji teletechnicznych Orange, PKP;
 • Prowadzono prace nad projektem kanału technologicz\nego (mapy i schematy)

5. Branża Sanitarna:

 • Kontynuowano prace nad PW kolizji sanitarnych i wodociągowych;
 • prowadzono prace nad opisami technicznymi do Projektów
 • Dopracowywano części rysunkowe PW - profile kan. deszczowej kolektorów 45-49.

6. Branża geotchniczna:

 • Kontynuowano prace nad PW wzmocnienia podłoża trasy głównej i pozostałych dróg- przygotowanie planów sytuacyjnych;
 • Kontynuowano prace ad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych.

7. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

8. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.