PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 25.12 2017R. DO 31.12.2017R.

02.01.2018

 W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace przygotowawcze geodezyjne
  • nadzór przyrodniczy
  • nadzór saperski
  • nadzór archeologiczny

 

ROBOTY DROGOWE:

  • wykonanie wykopów

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE :

 WE-1:

  • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego

WE-8:

  • przygotowanie do betonowania ustroju nośnego
  • zbrojenie stalą ustroju nośnego JL