PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 24.12.2018 DO 30.12.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

  • prace przygotowawcze geodezyjne
  • nadzór przyrodniczy
  • nadzór saperski

 ROBOTY BRANŻOWE:

  • montaż krat na wylotach z kanalizacji
  • wykonanie obruku rowu/wyloty z kanalizacji