PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 19.09.2016 DO 25.09.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Branża drogowa: przygotowano przekroje poprzeczne: DK8 (połączenie obwodnicy Suwałk z istn. DK8); łącznik dróg wojewodzkich DW652-DW653; dla dróg DD (dodatkowe jezdnie).

2. Branża mostowa: 

 • wykonywano rysunki geometrii: ustroju niosącego WD-11; konstrukcji WE-10; podpór: WD-5 i WE-8;
 • wykonano rysunki: tras kabli sprężających WD-11; ogólne murów oporowych WE-7.1, M-7.2 i WE-8;
 • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

3. Ochrona Środowiska: kontynuowano prace dla PW ekranów akustycznych.

4. Branża elektryczna: kontynuowano prace dla PW kolizji śrdniego i niskiego napięcia, a także kontynuowano prace PW zasilania. 

5. Branża teletechniczna:

 • kontynuowano prace nad PW kolizji teletechnicznych Orange;
 • prowadzono prace nad projektem kanału techologicznego;
 • złożono do opinii i zatwierdzenia Inżyniera przebudowy sieci SSPW i PKP oraz Have, PCSS.

6. Branża Sanitarna:

 • Kontynuowano prace nad PWkolizji sanitarnych i wodociągowych;
 • prowadzono prace nad opisami technicznymi do Projektów;
 • Dopracowywano części rysunkowej PW-profile kan. deszczowej;
 • złożono do opinii i zatwierdzenia Inżyniera przebudowy kanalizacji sanitarnej;

7. Branża Geotechniczna:

 • Kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża trasy głównej i pozostałych dróg, a także kontynuowano prace nad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych.

7. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

8. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.