PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 26.09.2016 DO 02.10.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Branża drogowa: przygotowano przekroje poprzeczne: DK8 (połączenie obwodnicy Suwałk z istn. DK8) i dla dróg DD (dodatkowe jezdnie).

2. Branża mostowa: 

  • kontynuowano prace nad rysunkami geometrii: ustroju niosącego WD-11; konstrukcji WE-13; podpór: WD-5 i WD-11;
  • wykonano rysunki: tras kabli sprężających WD-11; ogólne murów oporowych WE-7.1, M-7.2 i WE-8;
  • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

3. Ochrona Środowiska: kontynuowano prace dla PW ekranów akustycznych.

4. Branża elektryczna: kontynuowano prace dla PW kolizji śrdniego i niskiego napięcia, a także rozpoczęto prace nad opracowaniem przedmiarów. 

5. Branża teletechniczna:

  • kontynuowano prace nad PW kolizji teletechnicznych Orange;
  • prowadzono prace nad projektem kanału techologicznego;

6. Branża Sanitarna:

  • Kontynuowano prace nad PW kolizji wodociągowych;
  • prowadzono prace nad opisami technicznymi do Projektów;
  • kontynuowano prace dla opracowania szczegółów branży sanitarnej;
  • Prowadzono prace nad przedmiarami.

7. Branża geotechniczna:

  • Kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża, a także kontynuowano prace nad specyfikacją dla wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów słabonośnych.

 

8. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

9. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.