PRACE REALIZOWNE OD 06.02.2017 DO 12.02.2017

[20.02.2017]

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze:

 

 

  • wycinka drzew wraz z karczowaniem - cały odcinek;
  • wycinka krzewów wraz z karczowaniem - cały odcinek;
  • założenie i pomiar osnowy geodezyjnej.