PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.11.2016 DO 20.11.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Trwają prace nad Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Oczekiwanie na wydanie postanowienia po uzupełnieiu braków w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Branża drogowa:

 • prace nad materiałami do tyczenia;
 • prowadzono prace nad projektami przepustów i opracowaniem wykazów dla nich;
 • prowadzono prace nad szczegółami drogowymi oraz katalogiem elementów powtarzalnych.

4. Branża mostowa: 

 • prowadzono prace nad zbrojeniem ustroju niosącego WD-1a;
 • prowadzono prace nad korpusem przyczółka, ustroju niosącego, kap chodnikowych i płyt przejściowych dla obiektu inżynierskiego WD-2;
 • prowadzono prace nad korpusem i fundamentem przyczółka dla obiektu inżynierskiego WD-4;
 • prowadzono prace nad korpusem i fundamentem przyczółka dla obiektu inżynierskiego WD-5;
 • prowadzono prace nad ustrojem niosącym dla obiektu inżynierskiego PZ-6;
 • prowadzono prace nad zbrojeiem konstrukcji, kap chodnikowych i płyt przejściowych dla obiektu inżynierskiego WE-7.1;
 • prowadzono prace nad zbrojeniem fundamentu przyczółka, korpusu przyczółka, kap chodnikowych, płyt przejściowych dla obiektu inżynierskiego WE-8;
 • prowadzono prace dla zbrojenia kap chodnikowych i płyt przejściowych dla obiektu inżynierskiego PZ-9;
 • prowadzono prace dla zbrojenia konstrukcji, kap chodnikowych, płyt przejściowych dla obiektu inżynirskiego WE-10;
 • prowadzono prace dla korpusu i fundamentu przyczółka dla obiektu inżynierskiego WD-11; 
 • Kontynuowano prace nad wykonaniem katalogu Elementów Powtarzalnych (KEP); 
 • wykonywano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do PW dla ww. obiektów.

5. Branża elektryczna: kontynuowano prace nad przedmiarami. 

6. Branża teletechniczna i sanitarna: kontynuowano prace nad przedmiarami.

7. Branża geotechniczna: kontynuowano prac nad PW wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia skarp.

8. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.