PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 26.12.2016 DO 31.12.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Otrzymano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dla odcinka A i B (19.12.2016 r. - odc A i 16.12.2016 - odc. B).

2. Branża drogowa:

  • kontynuowano przygotowanie stanowiska i odpowiedź dla UW w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych (podziały);
  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży drogowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.

3. Branża mostowa: analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży mostowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB, a także przygotowywano stanowisko i odpowiedź dla UW w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych (podziały).

4. Ochrona Środowiska: analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW zieleni oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB;

5. Branża elektryczna, teletechniczna i geotechniczna: oczekiwano na zatwierdzenie/uwagi Inżynier Kontraktu do Projektu Wykonawczego.

6. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

7. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.