PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 08.01.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Otrzymano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dla odcinka A i B (19.12.2016 r. - odc A i 16.12.2016 - odc. B).

2. Branża drogowa:

  • przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych materiałów;
  • przygotowywanie i przekazanie materiałów na ZOPI;
  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży drogowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.

3. Branża mostowa: 

 

  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży mostowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB;
  • przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych materiałów;
  • przygotowywanie i przekazanie materiałów na ZOPI.

 

4. Ochrona Środowiska: przygotowywanie i przekazanie materiałów na ZOPI.

5. Branża sanitarna, geotechniczna: przygotowywanie i przekazanie materiałów na ZOPI.

6. Branża elektryczna, teletechniczna:

  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW branży mostowej oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB;
  • przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych materiałów;
  • przygotowywanie i przekazanie materiałów na ZOPI;

7. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

8. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.