PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 09.01.2017 DO 15.01.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B;

1. Otrzymano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dla odcinka A i B (19.12.2016 r. - odc A i 16.12.2016 - odc. B).

2. Branża drogowa, mostowa elektryczna oraz teletchniczna:

  • przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych materiałów;
  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.

3. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

4. Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.