PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 16.01.2017 DO 22.01.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B:

1. Branża drogowa, mostowa oraz pozostałe branże:

  • przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych materiałów;
  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.

 

2. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

3.Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. 

3.Otrzymano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dla odcinka A i B (19.12.2016 r. - odc A i 16.12.2016 - odc. B).