PRACE REALIZOWANE OD 1302.2017 - 19.02.2017 (TYDZIEŃ 7/2017)

[20.02.2017]

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

 

  • prace przygotowawcze geodzyjne;
  • nadzór przyrodniczy;
  • rozpoznanie saperskie terenu.

 

ROBOTY DROGOWE:

  • Wycinka drzew;
  • Wycinka krzewów;
  • założenie i pomiar osnowy geodezyjnej.
ROBOTY BRANŻOWE:
  • Kolizja KS1 w km 1+700
  • Kolizja KS2 w km 12+100;
  • 4PW - kolizja w km 7+700;
  • 6 PW - kolizja w km 13+100