PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 23.01.2017 DO 29.01.2017

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

Kontynuacja prac związanych z wykonaniem Projektu Wykonawczego dla odc. A i odc. B:

1. Dnia 27.01.2017 r. Wojwoda Podlaski wydał dwie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej !  (więcej)

2. Branża drogowa, mostowa oraz pozostałe branże:

  • przygotowywano odpowiedzi na uwagi IK do przekazanych materiałów;
  • analizowano uwagi przekazane przez Inżyniera do PW oraz korekta rozwiązań projektowych i STWiORB.
  • odbyło się posiedzenie ZOPI

 

3. Dnia 28.07.2016 r. złożono wiosek o ZRID wraz z całą dokumentacją w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

4.Dnia 14.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu Budowlanego i udzielenia Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. 

5. Otrzymano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dla odcinka A i B (19.12.2016 r. - odc A i 16.12.2016 - odc. B).