PRACE REALIZOWANE OD 20.02.2017 - 26,02,2017 (TYDZIEŃ 8/2017)

[27.02.2017]

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMOCNICZE:

 

 • prace przygotowawcze geodzyjne;
 • nadzór przyrodniczy;
 • zrąbkowanie gałęzi, konarów, pozostałości po wycince

ROBOTY DROGOWE:

 • Wycinka drzew;
 • Wycinka krzewów;
 • karczowanie drzew;
 • karczowanie krzewów;
ROBOTY BRANŻOWE:
 • Kolizja KS1 w km 1+700
 • Kolizja KS2 w km 12+100;
 • 4PW - kolizja w km 7+700;
 • 6 PW - kolizja w km 13+100