PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 07.12.2015 R. DO 11.12.2015 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Prowadzono prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych;

2. Kontynuowano prace nad zmianą odwodnienia, a także wprowadzeniem zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych w rejonie lotniska;

3. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem drogi ekspresowej, dróg poprzecznych oraz dojazdowych;

4. Prowadzono prace związane z oświetleniem;

5. Ochrona Środowiska:

-        Prowadzono prace nad Raportem Ponownej oceny oddziaływania na Środowisko;

-        Kontynuowano prace inwentaryzacji środowiskowej;

6. Branża drogowa:

-        Kontynuowano prace nad Projektem Robót Geologicznych;

-        Kontynuowano prace nad korektami w zakresie dróg dojazdowych (niwelety, rozwiązania na planie sytuacyjnym);

-        Kontynuowano prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) i Projektem Stałej Organizacji Ruchem (PSOR);

-        Analizowano możliwości wydzielenia pasów drogowych dla dróg niższych klas;

7. Branża mostowa:

-        Dokonywano zmian i uszczegółowienia rysunków dla obiektów inżynierskich;

-        Kontynuowano prace nad wiaduktami typu WE i WD, obiektami typu M, a także nad przejściami dla zwierząt.