PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.12.2015 R. DO 18.12.2015 r.

PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.12.2015 DO 18.12.2015


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

1. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem drogi ekspresowej, dróg poprzecznych oraz dojazdowych;

2. Prowadzono prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko;

3. Kontynuowano prace inwentaryzacji środowiskowej;

4. Prowadzono prace związane z oświetleniem;

5. Branża drogowa:

-        Zakończono prace nad Projektem Robót Geologicznych i złożenie do opinii/zatwierdzenia Inżyniera;

-        Kontynuowano prace nad korektami w zakresie dróg dojazdowych (niwelety, rozwiązania na planie sytuacyjnym);

-        Kontynuowano prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) i Projektem Stałej Organizacji Ruchem (PSOR);

-        Kontynuowano prace nad wydzieleniem pasów drogowych dla dróg niższych klas;

-        Analizowano otrzymane uzgodnienia od Zarządców Dróg;

6. Branża mostowa:

-        Dokonywano zmian i uszczegółowienia rysunków dla obiektów inżynierskich;

-        Kontynuowano prace nad wiaduktami typu WE i WD, obiektami typu M, a także nad przejściami dla zwierząt.