PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 21.12.2015 R. DO 24.12.2015 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:


1. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem drogi ekspresowej, dróg poprzecznych oraz dojazdowych;

2. Branża drogowa:

-        Analizowano otrzymane uzgodnienia od Zarządców Dróg;

-        Kontynuowano prace nad korektami w zakresie dróg dojazdowych (niwelety, rozwiązania na planie sytuacyjnym);

-        Kontynuowano prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) i Projektem Stałej Organizacji Ruchem (PSOR);

-        Kontynuowano prace nad wydzieleniem pasów drogowych dla dróg niższych klas;

3. Branża mostowa: Opracowywano rysunki ogólne wraz z obliczeniami dla obiektów inżynierskich;

4. Kontynuowano wprowadzenie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

5. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;

6. Prowadzono prace związane z oświetleniem.