PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 28.12.2015 R. DO 01.01.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe: 

 

1. Kontynuowano wprowadzenie zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

2. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych;

3. Branża drogowa:

-        Kontynuowano prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) i Projektem Stałej Organizacji Ruchem (PSOR);

-        Prowadzono analizę wysokościową niwelet dróg dojazdowych, a także wprowadzono korekty;

4. Branża mostowa: Opracowywano rysunki ogólne wraz z obliczeniami dla obiektów inżynierskich;

5. Prowadzono prace związane z oświetleniem;

6. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej.