PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 04.01.2016 R. DO 08.01.2016 R.

W okresie sprawozdawczymWykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowanie wprowadzenia zmian planu sytuacyjnego dla przyjętych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych;

2. Kontynuowano prace związane z odwodnieniem trasy głównej, dróg porzecznych i dojazdowych;

3. Branża drogowa:

-        Przygotowywano materiały do uzgodnienia Projektu Stałej Organizacji Ruchu i Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

-        Aktualizowano plan sytuacyjny o najnowsze rozwiązania rzutów obiektów inżynierskich;

-        Analizowano rozstawienia wpustów drogowych na trasie głównej w obszarach obiektów mostowych;

4. Branża mostowa: Opracowywano rysunki ogólne wraz z obliczeniami dla obiektów inżynierskich;

5. Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;

6. Prowadzono prace związane z oświetleniem;

7. Rozpoczęto prace przy opracowaniu projektu budowlanego dla ODC. A w zakresie sieci NN i SN;

8. Prowadzono projektowanie przebudowy kolizji sieci telekomunikacyjnych;

9. Sprawdzano przepustowość rowów;

10. Przystąpiono do obliczeń zbiorników retencyjnych;

11. Przystąpiono do opracowania projektu przebudowy wodociągu na odc. B.