PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 14.03.2016 R. DO 18.03.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Trwają prace nad projektem konstrukcji nawierzchni dla trasy głównej oraz pozostałych dróg;
2. Branża drogowa:

-        Kontynuowano aktualizację planu sytuacyjnego pod kątem odwodniania;

-        Kontynuowano przygotowanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego (odcinek A i B);

-        Uzyskano opinie w trybie ZRID;

-        Przekazano dla Inżyniera do uzgodnienia Planu Działań Ratowniczych, a także Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (po wprowadzeniu uwag);

3. Branża mostowa:

-        Trwają prace nad  rysunkiem ogólnym dla obiektu WE-8;

-        Kontynuacja obliczeń statystycznych dla wyznaczenia klas MLC obciążenia wojskowego;

-        Korekta rysunków ogólnych na podstawie nowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;

4. Ochrona środowiska: Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
5. Branża elektryczna: trwają prace związane z projektem budowlanym budowy oświetlenia dla odc. A;
6. Branża sanitarna:

-        Trwają uzgodnienia z RZGW dotyczące zwolnienia od zakazów lokalizowania urządzeń na terenach zalewowych;

-        Zakończono prace nad Operatem Wodnoprawnym dla odc. B. Nadal trwają prace dla odc. A;

-        zakończono prace nad projektem przebudów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla odc. A, a także nad Operatem Wodnoprawnym dla obiektu M-7.2.