PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 21.03.2016 R. DO 27.03.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Branża droga:

-        Kontynuowano aktualizację planu sytuacyjnego pod kątem odwodniania;

-        Kontynuowano przygotowanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego (odcinek A i B);

-        Przekazano do zatwierdzenia przez Inżyniera Operatów Wodnoprawnych dla urządzeń wodnych na Odcinek B i dla obiektu M-7.2 na odc. A;

-        Analizowano uzyskane opinii w trybie ZRID;

2. Branża mostowa:

-        Wykonywano wyciągi z obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych;

-        Wykonywano geometrię przyczółków dla obiektów WD-1a i M-7.2;

-        Wykonywano opisy techniczne;

-        Analizowano otrzymane uzgodnienia spółek PKP;

3. Ochrona środowiska: Kontynuowano prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko i prace inwentaryzacji środowiskowej;
4. Branża elektryczna: rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;
5. Branża telekomunikacyjna: uzyskano uzgodnienia od HAWE i PCSS, PKP (Utrzymanie i Energetyka) oraz WZMiUW;
6. Branża sanitarna: trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej. Zostały przekazane do zatwierdzenia Inżyniera Operaty Wodnoprawne dla urządzeń wodnych na Odcinek B i dla obiektu M-7.2 na odc. A, a także projekty przebudów wodno-kanalizacyjnych dla odc. A i B.