PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 16.05.2016 R. DO 22.05.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano analizy i korekty Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Trwają prace nad projektem podziałów geodezyjnych;
3. Branża drogowa: trwa przygotowanie projektów do złożenia ZUDP;
4. Branża mostowa: trwa wykonywanie wyciągów z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, a także korekta rysunków na podstawie nowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
5. Ochrona Środowiska: trwają prace nad Raportem Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także inwentaryzacji środowiskowej;
6. Branża elektryczna:

-        Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego dla odc. A i B w zakresie oświetlenia drogowego;

-        Rozpoczęto prace nad Projektami Wykonawczymi;

7. Branża teletechniczna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
8. Branża sanitarna: trwa kontynuacja prac nad odwodnieniem i prac projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, rozpoczęto prace nad Projektami Wykonawczymi;

9. Branża geotechniczna:

-        Analizowano prace nad zakresami zbrojenia skarp nasypów;

-        Analizowano zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp na terenach zalewowych;

-        Rozpoczęto badania terenowe.