PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 23.05.2016 r. DO 29.05.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Kontynuowano analizy i korekty Projektu Budowlanego w nawiązaniu do Rady Projektu z dnia 11.04.2016 r.;
2. Trwają prace nad projektem podziałów geodezyjnych;
3. Branża drogowa:

-        trwa przygotowanie projektów do złożenia ZUDP;

-        wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego do projektu linii rozgraniczających;

-        Przygotowano Projekt Budowlany do przekazania i zatwierdzenia Inżyniera i Zamawiającego;

-        trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

4. Branża mostowa: prace nad przygotowaniem Projektu Budowlanego do przekazania i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. Ponadto trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
5. Ochrona Środowiska: trwają prace nad przygotowaniem Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko do zatwierdzenia Inżyniera i Zamawiającego;
6. Branża elektryczna: prace nad przygotowaniem Projektu Budowlanego do przekazania i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. Oprócz tego trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
7. Branża teletechniczna: prace nad przygotowaniem Projektu Budowlanego do przekazania i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. Trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
8. Branża sanitarna: prace nad przygotowaniem Projektu Budowlanego do przekazania i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. Ponadto trwają prace nad Projektami Wykonawczymi.
9. Branża Geotechniczna:

-        prace nad przygotowaniem Projektu Budowlanego do przekazania i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego;

-        opracowanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.