PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 06.06.2016 R. DO 12.06.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Analizowano i wprowadzano uwagi do Projektu Budowlanego.
2. Złożono projekty na tereny kolejowe do ZUDP;
3. Branża drogowa:

-        trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        wprowadzenie uwag do Planu Działań Ratowniczych i przekazanie do zatwierdzenia i dalszego procedowania;

-        trwają przygotowania do wniosku o ZRID;

4. Branża mostowa:

-        trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        aktualizowano rysunki ogólne i obliczenia po otrzymaniu uzupełniających badań geologicznych dla obiektów WD-2, WD-5, PZ-6, WE-7.1, M-7.2, WE-8, WD-11, PZ-12, WE-13;

5. Ochrona Środowiska: wprowadzenie uwag do Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
6. Branża elektryczna, teletechniczna, sanitarna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
7. Branża geotechniczna: rozpoczęto badania terenowe. Złożono do zatwierdzenia Inżyniera i Zamawiającego Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną.