PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 13.06.2016 R. DO 19.06.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Złożono do Starostwa Powiatowego i Miasta uzupełnione materiały do wniosku o ZUDP;
2. Złożono do opinii Inżyniera Projekt podziałów;
3. Analizowano i wprowadzano uwagi do Projektu Budowlanego;
4. Uzyskano opinię do PSOR z ZDIZ, ZPD oraz Miasta Suwałki;
5. Branża drogowa:

-        Trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        Kontynuacja prac nad Planem Działań Ratowniczych i KSZR;

-        Przygotowano wniosek o ZRID wraz z załącznikami;

6. Branża mostowa:

-        trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        otrzymano zgodę Wojewody Podlaskiego na odstępstwo od Ustawy o Transporcie Kolejowym;

7. Ochrona Środowiska: przygotowanie finalnej wersji  Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko;
8. Branża elektryczna, teletechniczna, sanitarna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi.