PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 20.06.2016 DO 26.06.2016

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Przygotowanie poprawionej wersji Projektu Budowlanego do przekazania dla Inżyniera;
2. Branża drogowa:

-        Trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        Analizowano uwagi Audytu BRD;

-        Analizowano i wprowadzono uwagi Inżyniera do Projektu podziałów;

-        Przygotowywano wniosek o ZRID i przekazanie do zatwierdzenia Inżyniera;

3. Branża mostowa: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
4. Ochrona Środowiska: złożenie do zatwierdzenia Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko;
5. Branża elektryczna, teletechniczna, sanitarna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;
6. Branża geotechniczna: złożono Dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrologiczną do zatwierdzenia Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego.