PRACE REALIZOWANE W OKRESIE OD 27.06.2016 R. DO 01.07.2016 R.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace projektowe:

 

1. Przygotowanie poprawionej wersji Projektu Budowlanego do przekazania dla Inżyniera;
2. Analizowano i wprowadzono uwagi Inżyniera do Projektu podziału;
3. Branża drogowa:

-        trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;

-        trwają prace korekcyjne nad wnioskiem ZRID;

-        analizowano uwagi Audytu BRD;

4. Branża mostowa, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, geotechniczna: trwają prace nad Projektami Wykonawczymi;